Klachtenprocedure en formulier

 

Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over hun huisarts en hun medewerkers. Maar misschien bent u over bepaalde zaken minder tevreden. Hier leest u wat u kunt doen met uw onvrede of klacht.

 

1. Probeer samen met uw huisarts het probleem op te lossen

Uw huisarts stelt het op prijs indien hij of zij de gelegenheid krijgt de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. Dat kan ook als de klacht over een praktijkassistente, een waarnemer, een praktijkondersteuner of de Spoedpost gaat. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet samen met u naar een oplossing zoeken. Als u de klacht een officiëler karakter wilt geven, kunt u gebruik maken van de interne klachtenregeling die Huisartsenpraktijk Beek Centrum heeft. U kunt dan een schriftelijke klacht indienen via het onderstaand online klachtenformulier.

 

2. Advies en bijstand door de afdeling Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG)

Het IKG kan informatie geven over uw rechten en plichten als patiënt en adviseren waar u met uw klacht terecht kunt. Een medewerker van het IKG kan u bijvoorbeeld helpen bij het schrijven van een brief of door mee te gaan naar een gesprek met een huisarts. Het IKG werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg en is onderdeel van het Regionaal Patiënten/ Consumentenplatform. In Zuid-Nederland zijn meerdere IKG's. Alle IKG's zijn telefonisch te bereiken via 0900 2437070 (0,10 cent per minuut) of via het internet op webadres www.zorgbelang-nederland.nl

 

3. Indienen van de klacht bij Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg

Het kan zijn dat bovengenoemde mogelijkheden niet tot een oplossing hebben geleid of in uw geval niet van toepassing zijn. In dat geval kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Zie voor uitgebreide informatie www.skge.nl

Ook voor klachten over onze vaste waarnemer kunt u hier terecht.

 

4. Klachten over de Spoedpost Westelijke Mijnstreek

De Spoedpost Westelijke Mijnstreek heeft een eigen klachtenregeling. Hiervoor verwijzen wij u naar www.spoedpost-westelijkemijnstreek.nl/klachten


Dit formulier uitsluitend gebruiken voor een klacht over onze praktijk, een van onze huisartsen of een van onze andere medewerkers!

Welkom op de website van:

 

Huisartsenpraktijk Beek Centrum

Doctor Beckersstraat 7a
(Ingang Labouréstraat, 1e etage) 
6191 DA Beek (L)
 
Routeplanner

Om de praktijk makkelijk te bereiken kijk op de ANWB-routeplanner

 

Google maps

De praktijk is ook te vinden op google maps

Laatste nieuws